การเลี้ยงปลาช่อน : แหล่งกำเนิดและการกระจายของปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : แหล่งกำเนิดและการกระจายของปลาช่อน


     ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืด อาศัยอยู่ตามแม่น้ำ (ที่กระแสน้ำไหลอ่อน ๆ) เช่น หนอง, ลำคลอง, บึง, บ่อ, และคูน้ำ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในฤดูฝนปลาช่อนจะขึ้นไปหาอาหารและวางไข่ตามทุ่งไร่ ทุ่งนา เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังพบว่าปลาช่อนนั้นสามารถอยู่ได้ในน้ำกร่อย เช่น บริเวณคลองเขตอำเภอบางประกง ซึ่งน้ำมีความเค็มที่ 0.2-0.3 % และมีค่า pH ตั้งแต่ 4.0-9.0

     ปลาช่อนก็อยู่ได้ นอกจากประเทศไทยแล้วในต่างประเทศที่พบว่ามีปลาช่อนอยู่ คือ อินเดีย, ซีลอน, ดินโดนีเซีย, มาลายู, ฟิลิปปินส์, บอร์เนียวเหนือ, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, และเมียนมาร์ เป็นต้น

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน