การเลี้ยงปลาช่อน : การอนุบาลปลา ลูกปลาช่อน

การเลี้ยงปลาช่อน : การอนุบาลปลา ลูกปลาช่อน


การอนุบาลลูกปลาช่อนเบื้องต้น

     ไข่ปลาช่อนจะฟักเป็นตัวภายใน 30-36 ชั่วโมง และถึงไข่แดงจะยุบภายใน 3 วัน หลังจากถุงไข่แดงยุบ ควรให้ไรแดงเป็นอาหารแก่ลูกปลาช่อนในอัตราความหนาแน่โดยประมาณ 50 ตัว ต่อลิตร ระยะเวลา 2-3 วัน แล้วนำลงอนุบาลต่อในบ่อดิน

การอนุบาลลูกปลาช่อนในบ่อดิน

     เตรียมบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ใส่รำ, ปลาป่น, ในอัตราส่วน 2 : 1 หว่านให้ทั่วพื้นบ่อ บ่อละ 5 กิโลกรัม เติมน้ำสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ส่วนการให้อาหาร ให้เป็นรำผสมปลาป่นในอัตรา 1 : 1 คลุกผสมกันแล้ว ผสมน้ำ 3 ลิตร สาดทั่วบ่อวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 กิโลกรัม ทุกวัน อนุบาล 20-25 วัน จะได้ลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร ส่วนอัตราการรอดจะอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์

*** หมายเหตุ : ระหว่างการอนุบาลในบ่อดินต้องเสริมไรแดงให้ลูกปลากินด้วย ซึ่งไรแดงจะทำให้ลูกปลาช่อนเจริญเติบโตได้เร็ว

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน