การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ปลาช่อน


     เลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์แบบรวมเพศ ในอัตราปล่อย 10 ตัวต่อตารางเมตร น้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม ต่อบ่อ บ่อขนาด 50 ตารางเมตร ให้อาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับปลาดุกเล็กโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 2 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัว เปลี่ยนถ่ายน้ำทั้งบ่อพร้อมล้างทำความสะอาดเดือนละ 2 ครั้ง (ไม่จำเป็นต้องใช้ปั้มเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ ปลาก็อยู่ได้)

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน