การเลี้ยงปลาช่อน : ต้นทุน และผลตอบแทน การเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน


การเลี้ยงปลาช่อน : ต้นทุน และผลตอบแทน การเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน (ข้อมูล พ.ศ. 2556)


     ถ้าพูดถึงต้นทุนในการเลี้ยงปลาช่อนนั้น ต้องบอกเลยว่าสูงทีเดียว แต่กำไรนั้นก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในเนื้อที่ขนาดนี้ ส่วนการลงทุนเลี้ยงปลาช่อนนั้นจะมีผลลับอย่างไร เชิญดูในตารางดังนี้ครับ* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน