การเลี้ยงปลาช่อน : รูปร่างลักษณะ และอุปนิสัย ของปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : รูปร่างลักษณะ และอุปนิสัย ของปลาช่อน


รูปร่างลักษณะ ของ ปลาช่อน
     ปลาช่อนเป็นปลามีเกล็ด ลำตัวอ้วนกลม ยาวเรียว ท่อนหางแบบข้าง หัวแบนลง เกล็ดมีขนาดใหญ่ ปากกว้างมาก มีฟันซี่เล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังและครับก้นยาวเกือบถึงโคนหาง ครีบหางกลม ลำตัวส่วนหลังมีสีดำ ท้องสีขาว ด้านข้างลำตัวมีลายดำพาดเฉียง มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ ปลาช่อนจึงสามารถเคลื่อนไหวไปบนบกหรือฝังตัวอยู่ในโคลนดินได้เป็นเวลานาน

การเลี้ยงปลาช่อน : แหล่งกำเนิดและการกระจายของปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : แหล่งกำเนิดและการกระจายของปลาช่อน


     ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืด อาศัยอยู่ตามแม่น้ำ (ที่กระแสน้ำไหลอ่อน ๆ) เช่น หนอง, ลำคลอง, บึง, บ่อ, และคูน้ำ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในฤดูฝนปลาช่อนจะขึ้นไปหาอาหารและวางไข่ตามทุ่งไร่ ทุ่งนา เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังพบว่าปลาช่อนนั้นสามารถอยู่ได้ในน้ำกร่อย เช่น บริเวณคลองเขตอำเภอบางประกง ซึ่งน้ำมีความเค็มที่ 0.2-0.3 % และมีค่า pH ตั้งแต่ 4.0-9.0

การเลี้ยงปลาช่อน : การเพาะ-ขยายพันธุ์ปลาช่อน มีลักษณะ ดังนี้


การเลี้ยงปลาช่อน : การเพาะ-ขยายพันธุ์ปลาช่อน มีลักษณะ ดังนี้


     ปลาช่อนสามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปี สำหรับฤดูผสมพันธุ์ของปลาช่อนจะเริ่มวางไข่ตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม ช่วงที่แม่ปลาช่อนมีความพร้อมที่สุด คือ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : การเลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ปลาช่อน


     เลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์แบบรวมเพศ ในอัตราปล่อย 10 ตัวต่อตารางเมตร น้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม ต่อบ่อ บ่อขนาด 50 ตารางเมตร ให้อาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับปลาดุกเล็กโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 2 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัว เปลี่ยนถ่ายน้ำทั้งบ่อพร้อมล้างทำความสะอาดเดือนละ 2 ครั้ง (ไม่จำเป็นต้องใช้ปั้มเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ ปลาก็อยู่ได้)

การเลี้ยงปลาช่อน : การเพาะพันธุ์ปลาช่อน ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์

 

การเลี้ยงปลาช่อน : การเพาะพันธุ์ปลาช่อน ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์


การคัดเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลาช่อน

          การคัดเลือกพ่อพันธุ์-ปลาช่อน จะพิจารณาจากลักษณะภายนอก โดยแม่ปลาช่อนที่มีความพร้อมผสมพันธุ์ท้องจะอูม ช่องเพศจะกลมขนาดใหญ่ สีชมพูหรือแดง ส่วนพ่อปลาช่อน ลำตัวยาวเรียว ช่องเพศเป็นติ่งเรียวแหลม สีพื้นท้องเข้มกว่าแม่ปลาช่อน

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน