การเลี้ยงปลาช่อน : แนวโน้มทางด้านการตลาด ของปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : แนวโน้มทางด้านการตลาด ของปลาช่อน

     ปลาช่อนเป็นปลาที่มีรสชาติดี อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง จึงมีผู้นิยมบริโภคปลาช่อนอย่างแพร่หลาย ทำให้มีแนวโน้มทางด้านการตลาดดี สามารถส่งผลผลิตและผลิตภัณธ์ไปสู่ตลาดท้้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

     โดยในส่วนของการเลี้ยงปลาช่อนเพื่อจำหน่วย ในจังหวัดสุพรรณ์บุรี จัดว่าเป็นแหล่งเลี้ยงและส่งจำหน่ายปลาช่อนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยส่งไปยังภาคต่าง ๆ ของประเทศ และภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มที่ต้องการปลาช่อนมากกว่าภาคอื่น ๆ สำหรับถาคเหนือจะต้องการปลาช่อนที่มีน้ำหนักมากว่า 300-400 กรัม และมากกว่า 500 กรับขึ้นไป และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องการปลาช่อนน้ำหนัก 300-400 กรัม และ 700-800 กรัม

     ส่วนการขนส่งปลาช่อนนั้นจะใช้ลังไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในกรุสังกะสีกว่าง 58 เซนติเมตร ยาว 94 เซนติเมตร สูง 38 เซนติเมตร โดยถังไม้หนึ่งใบจะบรรจุปลาช่อนได้ 50 กิโลกรัม และสามารถขนส่งโดยรถยนต์บรรทุก

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน