การเลี้ยงปลาช่อน : รูปร่างลักษณะ และอุปนิสัย ของปลาช่อน


การเลี้ยงปลาช่อน : รูปร่างลักษณะ และอุปนิสัย ของปลาช่อน


รูปร่างลักษณะ ของ ปลาช่อน
     ปลาช่อนเป็นปลามีเกล็ด ลำตัวอ้วนกลม ยาวเรียว ท่อนหางแบบข้าง หัวแบนลง เกล็ดมีขนาดใหญ่ ปากกว้างมาก มีฟันซี่เล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังและครับก้นยาวเกือบถึงโคนหาง ครีบหางกลม ลำตัวส่วนหลังมีสีดำ ท้องสีขาว ด้านข้างลำตัวมีลายดำพาดเฉียง มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ ปลาช่อนจึงสามารถเคลื่อนไหวไปบนบกหรือฝังตัวอยู่ในโคลนดินได้เป็นเวลานาน

อุปนิสัย ของ ปลาช่อน
     โดยธรรมชาติปลาช่อนเป็นปลาประเภทกินเนื้อ กินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ รวมทั้งปลาขนาดเล็กและแมลงในน้ำชนิดต่าง ๆ เป็นอาหาร เมื่ออาหารขาดแคลน ปลาจะมีพฤติกรรมกินปลาอื่น ๆ และกินกันเองโดยปลาช่อนตัวใหญ่จะกินปลาช่อนตัวเล็กกว่า.

* * * * *

บทความแนะนำ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาข่อน